MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania
Module care recepţionează diferite semnale electrice de pornire/oprire de la dispozitive externe, pe care le trimit apoi către procesorul sistemului.