Întrerupătoare pentru motoare

Integrarea funcţiilor întrerupătoarelor de joasă tensiune cu cele ale releelor termice de suprasarcină. Acest dispozitiv poate proteja circuitele de branşament ale motorului împotriva suprasarcinilor, a întreruperilor de fază şi a scurtcircuitelor. El oferă o siguranţă şi mai mare în cablare şi protecţia motorului.

Întrerupătoare pentru motoare

Designul cu economie de spaţiu a condus la reducerea dimensiunii panoului de comandă. Capacitatea nominală de rupere la scurtcircuit ajunge până la 10 KA la o tensiune de 200-240 V c.a.

Piese şi accesorii opţionale

Există multe unităţi opţionale pentru întrerupătoare pentru motoare.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies