Relee de protecţie pentru motoare fără protecţie la întreruperile de fază

Protejează motoarele împotriva arderii şi blocării rotorului, garantând o operare în siguranţă. Modelul standard respectă standardele japoneze şi multe standarde internaţionale.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies