MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Unităţi de măsurare a energiei pentru economisirea energiei la locurile de muncă

Aceste unităţi sprijină monitorizarea cu precizie a consumului de energie, necesară pentru reducerea costurilor aferente energiei. Prin combinarea lor cu un senzor de curent de tip divizat, le puteţi fixa uşor de echipamentele la care trebuie efectuate măsurătorile.

Unităţi de măsurare a energiei - EcoMonitorLight

Măsurarea energiei, afişarea şi setarea punctului de măsurare sunt facilitate de produsul însuşi. De asemenea, cu funcţia RS-485 (comunicaţie RTU MODBUS(R)), acum este posibilă conectarea simplă la serverele generale şi la sistemele de gestionare a energiei, cu forţă de muncă redusă.