MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Instrumentele software cu funcţionare prin reţea asigură un mediu CNC îmbunătăţit

NC Servo Selection NC Designer2 NC Trainer2 / NC Trainer2 plus NC Configurator2 NC Analyzer2 NC Explorer NC Monitor2 Remote Monitor Tool (C70)

Selectare servo

Selectând modelul mecanic al maşinii şi definind parametrii axelor, se poate selecta automat servomotorul optim care îndeplineşte specificaţiile de acţionare.

Design de ecran

Instrumente de dezvoltare de ultimă generaţie vă ajută semnificativ la crearea de aplicaţii personalizate.

Utilitar de instruire/ personalizare

NC Trainer2 plus permite dezvoltări personalizate pentru toate tipurile CNC. Este o aplicaţie pentru învăţarea modului de operare a ecranului CNC, a programelor de prelucrare şi rulează pe computer fără a fi necesară o unitatea de control CNC sau o unitate de afişare specială.

Configurarea parametrilor CNC

Parametrii CNC necesari pentru control şi operarea maşinii pot fi editaţi cu uşurinţă de la un computer.

Ajustare servo

Parametrii servo pot fi reglaţi automat prin măsurarea şi analizarea caracteristicilor maşinii.

Transfer de date

Atunci când un computer este conectat la mai multe CNC-uri prin Ethernet, programul CNC poate fi executat prin Windows Explorer de pe PC.

Monitorizare de la distanţă

Prin reţeaua fabricii starea de operare CNC poate fi monitorizată de la distanţă, din orice locaţie.

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Poate fi afişat ecranul CNC identic şi pe computerul personal. Prin conectarea unui computer personal la unitatea CNC, dacă este necesar, pot fi verificate şi configurate diferite date folosind aceiaşi interfaţă HMI ca şi cea standard CNC.