MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

Termeni și condiții pentru utilizarea generală a site-ului web și a Serviciilor Suplimentare

Mitsubishi Electric Europe B.V., Mitsubishi-Electric-Platz 1, 40882 Ratingen, Germania (aici: "Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA"), pune la dispoziție site-ul web ro.mitsubishielectric.com/fa (aici: "Site-ul web"). Site-ul web este legat de Mitsubishi Electric FactoryAutomation(denumită și "Factory Automation" sau "FA")pentru regiunile Europa, Orientul Mijlociu și Africa (aici: "EMEA"). Site-ul web conține anumite beneficii și conținuturi (aici: "Conținut" sau "Serviciu"), precum și posibilitatea de utilizare a (dacă este cazul) secțiuniiMyMitsubishi(aici: "MyMitsubishi") sau de abonare la buletinele informative(aici: "Buletinul informativMitsubishiElectric") trimise de Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA și/sau de societățile europene afiliate (aici împreună: "Mitsubishi Electric Europe") (MyMitsubishi și Buletinul informativ Mitsubishi Electric, denumite în continuare "Servicii suplimentare")

Prin vizitarea site-ului web și (dacă este cazul) prin utilizarea Serviciilor Suplimentare , sunteți de acord cu acești Termeni și condiții (în continuare: "T&C").

 1. Aplicarea acestor T&C

  Utilizarea site-ului web și (dacă este cazul) a serviciilor suplimentare de către utilizator este reglementată exclusiv de prezentele T&C. În special, nu acceptăm niciun alt termen și condiție.

 2. Serviciile Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA
  Site-ul este un serviciu voluntar al Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA și este gratuit. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEAva furniza Utilizatorului conținut care este la discreția exclusivă a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA. În special, Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA poate modifica (reduce sau schimba) conținutul din când în când sau poate înceta furnizarea anumitor conținuturi, a serviciilor suplimentare sau a site-ului web în orice moment (chiar și temporar) pentru oricare dintre utilizatori sau pentru toți utilizatorii, fără a da o notificare prealabilă sau motive. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA are dreptul de a angaja terți sau de a utiliza serviciile unor terți pentru prestarea serviciilor necesare pentru furnizarea site-ului web.
  În cadrul site-ului web pot fi incluse hyperlink-uri către conținutul furnizat pe site-uri web ale unor terțe părți. Nu putem controla conținutul care poate fi găsit sub astfel de hyperlink-uri care nu fac parte din Serviciul nostru.
 3. Utilizarea site-ului web, Servicii și Conținuturi Suplimentare, Drepturi de Utilizare

  Utilizarea site-ului web și (dacă este cazul) a Serviciilor Suplimentare este permisă numai pentru activități legale. Utilizatorul nu trebuie să utilizeze niciun conținut într-un mod care ar putea cauza daune Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA sau companiilor afiliate la Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA în conformitate cu secțiunile 15 și următoarele din Legea germană privind societățile pe acțiuni (Aktiengesetz, AktG; astfel de companii afiliate sunt denumite în continuare "companii afiliate"). Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA acordă utilizatorului un drept neexclusiv și netransferabil de utilizare a conținutului în mod personal și limitat la utilizarea sa comercială internă în legătură cu (potențiale) achiziții de la companiile afiliate. Cu toate acestea, Utilizatorul nu trebuie să copieze sau să modifice conținutul, cu excepția cazului în care acest lucru este necesar pentru a utiliza conținutul într-un mod prevăzut prin contract. Utilizatorul nu va distribui, nu va pune la dispoziția publicului, nu va vinde, nu va lua în leasing sau nu va închiria conținutul. În cazul în care drepturile de utilizare nu sunt acordate în mod expres utilizatorului, Mitsubishi Electric Utilizatorul trebuie să despăgubească Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA și/sau companiile sale afiliate pentru orice prejudiciu pe care Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA și/sau companiile sale afiliate îl suferă din cauza utilizării site-ului web și/sau a conținutului contrar acestor T&C.

 4. Conformitatea cu reglementările privind controlul exporturilor

  Utilizatorul trebuie să respecte toate reglementările naționale și internaționale aplicabile privind controlul exportului și reexportului (de exemplu, în ceea ce privește materialele descărcate). Înainte de orice transfer sau transport de materiale relevante, Utilizatorul trebuie să verifice și să garanteze, în special, prin măsuri adecvate, că nu se produce nicio încălcare a unui embargo impus de Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și/sau Organizația Națiunilor Unite. La cererea respectivă, utilizatorul va furniza Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA toate informațiile relevante cu privire la o posibilă încălcare a reglementărilor privind controlul exporturilor care este evaluată în legătură cu activitățile utilizatorului (de exemplu, de către autoritățile competente sau de către Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA).

 5. Garanție, limitarea răspunderii

  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA este pe deplin răspunzătoare în caz de intenție intenționată, în caz de neglijență gravă, în caz de ascundere frauduloasă a unui defect (arglistiges Verschweigen eines Mangels) și pentru revendicări în legătură cu Legea germană privind răspunderea pentru produse (Produkthaftungsgesetz). Orice altă răspundere a Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA și eventualele pretenții de garanție ale utilizatorului sunt excluse. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA nu oferă nicio garanție. Această limitare a răspunderii se aplică, de asemenea, angajaților, agenților și agenților indirecți ai Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA.

6. Servicii suplimentare

6.1 MyMitsubishi

  a) Înregistrare
  Pentru utilizarea MyMitsubishi este necesară înregistrarea utilizatorului. Se pot înregistra doar persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani. Utilizatorul trebuie să completeze cu sinceritate formularul de înregistrare de pe site. Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA are dreptul de a exclude utilizatorul de la folosirea MyMitsubishi, în special în cazul în care utilizatorul a furnizat date incorecte. În cazul în care sunt necesare date despre părți terțe, utilizatorul confirmă prin prezenta că are permisiunea de a completa datele respective. Utilizatorul nu va comunica părților terțe datele sale de conectare și își va modifica periodic parola atunci când i se va solicita acest lucru. Pentru detalii privind protecția datelor, consultați informațiile privind protecția datelor disponibile la secțiunea Informații privind protecția datelor.

  b) Acord privind recepționarea de informații actualizate pentru materialele descărcate și informații suplimentare privind protecția datelor
  Utilizatorul este de acord ca Mitsubishi Electric EMEA să folosească detaliile de contact furnizate către Mitsubishi Electric Europe în legătură cu înregistrarea la MyMitsubishi, în special numele și adresa de e-mail, pentru a primi informații despre actualizări ale materialelor pe care utilizatorul (i) le-a descărcat de pe site-ul ro.mitsubishielectric.com/fa/mymitsubishi, (ii) le-a adăugat pe lista personală de descărcări (denumită în continuare „lista descărcărilor”) și (iii) le-a marcat pentru primirea de actualizări prin bifarea casetei alocate documentului respectiv. În ceea ce privește descărcările propriu-zise, utilizatorul cunoaște faptul că informații suplimentare pot fi găsite în cadrul informațiilor privind protecția datelor disponibile la secțiunea Informații privind protecția datelor.
  Utilizatorul cunoaște și acceptă faptul că va primi un e-mail la care trebuie să răspundă conform instrucțiunilor din e-mail înainte de a recepționa informații actualizate de la Mitsubishi Electric Europe.
  Utilizatorul cunoaște faptul că prezentul acord va fi înregistrat de Mitsubishi Electric Europe. Utilizatorul poate accesa în orice moment prezentul acord la Termeni și condiții. Utilizatorul cunoaște faptul că se poate retrage din prezentul acord în orice moment, cu efect de la data retragerii,
  - furnizând informațiile respective către Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Germania, sau responsabilului cu protecția datelor; detaliile de contact sunt disponibile în „Formularul privind datele personale” ; sau
  - prin intermediului site-ului MyMitsubishi (i) prin simpla ștergere a listei descărcărilor sau (ii), cu aplicare doar pentru documentele respective, prin ștergerea documentului în cauză din lista descărcărilor sau (iii) – cu efect doar pentru trimiterea de informații actualizate pentru un anumit document – prin dezactivarea casetei alocate documentului respectiv sau (iv) prin ștergerea contului MyMitsubishi.

  Utilizatorul cunoaște faptul că, în cazul retragerii, Mitsubishi Electric Europe nu va mai furniza informații actualizate.

  c) Modificări ale termenilor și condițiilor pentru MyMitsubishi
  Mitsubishi Electric Factory Automation EMEA poate modifica periodic acești termeni și condiții sau termeni și condiții specifice care se aplică unui conținut specific sau care se referă la protecția datelor. Utilizatorul va primi notificări prin procedura de conectare și va trebui să bifeze o casetă pentru a confirma că acceptă noii termeni și condiții. Dacă utilizatorul nu confirmă termenii și condițiile modificate, utilizarea MyMitsubishi sau a anumitor servicii poate fi limitată total sau parțial.

6.2 Buletin informativ Mitsubishi Electric

  Utilizatorii se pot abona la buletinele informative Mitsubishi Electric pe site. Prin această solicitare, utilizatorii sunt de acord ca Mitsubishi Electric Europe să trimită buletine informative periodice la adresa de e-mail furnizată în timpul abonării. Buletinele informative Mitsubishi Electric conțin în principal informații de interes din lumea Mitsubishi Electric (în special știri despre produse, studii de caz despre aplicații, datele târgurilor de profil, detalii despre evenimente destinate clienților și oferte speciale). Prin abonare, utilizatorii sunt de acord și cu prelucrarea și folosirea adreselor de e-mail furnizate în timpul abonării pentru generarea și expedierea buletinelor informative Mitsubishi Electric.


  Acordul va fi înregistrat de către Mitsubishi Electric Europe. Abonații se pot retrage din prezentul acord în orice moment, cu efect de la data retragerii, folosind linkul de dezabonare furnizat în fiecare buletin informativ trimis prin e-mail sau transmițând o notificare către Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, Germania sau responsabilului privind protecția datelor. Detaliile de contact sunt disponibile în „Formularul privind datele personale”. Abonații vor fi notificați despre această posibilitate de retragere în fiecare buletin informativ.
 1. Alegerea legii aplicabile
  Prezentul T&C este guvernat exclusiv de legislația germană materială, cu excepția Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri (CISG).