MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Romania

O punte tehnologică spre generaţia următoare de automatizare

Seria MELSEC iQ-R: ca element de bază al mediului de automatizare de generaţie următoare, Mitsubishi a realizat un automat programabil cu valoare adăugată şi cost total al proprietăţii redus. Seria MELSEC iQ-R a fost creată din start pentru o rezolvare unitară a şapte obiective cheie: productivitate, inginerie, întreţinere, calitate, conectivitate, securitate şi compatibilitate. Cu implicaţii în trei puncte esenţiale: reducerea costului total al proprietăţii, creşterea fiabilităţii şi reutilizarea elementelor existente.

Controler modular integrat

Procesorul din seria iQ-R oferă îmbunătăţiri semnificative în ceea ce priveşte performanţa, stabilind noi standarde pentru viteza de procesare. Acest lucru nu numai că permite utilizatorilor să creeze designuri de sisteme îmbunătăţite, ci asigură în acelaşi timp punctul de plecare pentru reduceri semnificative în costurile de hardware. De asemenea, seria iQ-R oferă reduceri ale costurilor pentru dezvoltare şi întreţinere şi ale riscurilor de defecţiuni de sistem, asigurând în acelaşi timp şi o metodă inovatoare de upgrade care va permite utilizatorilor să profite de evoluţiile prezente prin realizarea de upgrade-uri de software, şi nu de hardware.

Avantaje

Cu durata de scanare de 0,14 ms, capacitatea de a procesa până la 419 instrucţiuni pe milisecundă şi viteza de instrucţiuni LD de 0,98 ns, seria iQ-R stabileşte noi standarde în ceea ce priveşte performanţa, contribuind la obţinerea unei productivităţi sporite.

Seria iQ-R oferă o scanare sincronizată pentru PLC şi reţea pentru a evita întârzierile în transferul datelor şi a îmbunătăţi calitatea producţiei. Pe lângă aceasta, toate modulele de ieşiri sunt sincronizate pentru a asigura un control mult mai precis, eliminând astfel nevoia utilizării de senzori de detectare a poziţiei şi reducând costurile totale ale sistemului.

Informaţiile importante privind producţia, de exemplu reţete, pot fi stocate în baza de date iQ-R încorporată, evitând astfel oprirea sistemului de automatizare în ansamblu, de exemplu în cazuri de erori ale reţelei sau de întreruperi ale comunicaţiei cu servere de baze de date de PC. De asemenea, iQ-R poate realiza copii de siguranţă şi restabili toţi parametrii şi toate datele întregului sistem PLC, inclusiv dispozitive de reţea CC-Link IE Field.

De exemplu, utilizatorii pot defini erori şi evenimente care pot fi stocate în mod automat pe un card SD prin intermediul slotului pentru card SD încorporat. În cazul apariţiei unei erori sau a unui eveniment, automatul programabil poate stoca toate informaţiile de proces relevante, jurnalul de erori şi evenimente, inclusiv istoricul de funcţionare, pe un card SD. Ulterior, aceste date pot fi analizate cu uşurinţă, contribuind astfel la reducerea timpilor de pauză şi a eforturilor de întreţinere.

O caracteristică a seriei iQ-R este posibilitatea de a conecta la procesor o cheie de securitate hardware, în lipsa căreia modulul CPU nu va funcţiona. Datele păstrate în această cheie sunt criptate şi nu pot fi copiate de persoane din exterior. Mai mult, pot fi configurate adrese IP pentru dispozitive autorizate, cu respingerea accesului pentru dispozitive neautorizate, reducând astfel riscul de acces ilegal sau de modificare a programelor PLC de către personal neautorizat. Această caracteristică vine în completarea unei funcţii de autentificare a utilizatorului.

Mai multe caracteristici principale

  • Procesor de înaltă performanţă
  • Platformă scalabilă
  • Control sincronizat
  • Stocare în siguranţă a datelor
  • Eforturi reduse de întreţinere
  • Conectivitate continuă prin comunicaţie SLMP
  • Inginerie eficientă – GX Works3
  • Securitate a sistemului
  • Compatibilitate cu MELSEC System Q

CPU

Automate programabile adaptate pentru diferite aplicaţii.

Unitate de bază

Unităţile de bază sunt necesare pentru instalarea modulelor precum surse de alimentare, CPU, module de intrări/ieşiri. Sunt disponibile diverse tipuri, adaptate cerinţelor multiple de sistem.

Sursă de alimentare

Acest modul este utilizat pentru alimentarea modulelor CPU, modulelor de intrări/ieşiri şi a altor module speciale de pe unitatea de bază.

Modul I/O

Dispozitive precum comutatoare, lămpi indicatoare şi senzori pot fi conectate cu uşurinţă la sistemul de control cu ajutorul modulelor de intrări/ieşiri digitale.

Modul I/O analogic

Modulele analogice reprezintă principala interfaţă dintre procesul de control şi sistemul de automatizare şi sunt proiectate special pentru conectarea cu senzorii care procesează diferite semnale de tensiune şi curent.

Modul control poziţie, numărător de mare viteză

Set special de module inteligente, rapide şi de înaltă acurateţe, ideale pentru aplicaţii ce necesită viteză ridicată şi precizie.

Modul de comunicaţie/reţea

Această categorie de module permite schimbul de informaţii cu alte sisteme de control. Linia de module îmbunătăţeşte eficienţa producţiei prin colectarea şi controlul diferitelor informaţii privind producţia.