Relee contactoare

Fiabilitate sporită a contactelor, cu puncte de contact duble. Pot fi utilizate cu şine DIN şi pentru operarea releelor.
Mercor – Protecting Warsaw Metro from fire emergencies