PMSX®micro

PMSX®micro permite utilizatorilor să opereze, să controleze şi să urmărească centrale, maşini, procese mici sau fluxuri de producţie continue. Starea centralei, care oferă o imagine de ansamblu bună a centralei în orice moment, este reprezentată folosind grafice de procese. Centrala este operată prin intermediul graficelor de operare, care reproduc starea detaliată a datelor agregate şi fac ca operarea să fie simplă şi comodă. Dacă apar alarme sau mesaje, operatorul poate naviga rapid şi direct la graficul de proces relevant, obţinându-se astfel un răspuns prompt şi exact.

PMSX®micro dispune de un sistem complet pentru alarme şi evenimente, care înregistrează toate alarmele şi mesajele, le afişează şi le stochează într-o bază de date în secvenţa lor corectă. Acesta permite urmărirea fluxurilor de procese în eventualitatea unor perturbaţii sau în urma modificărilor. Operatorul poate adăuga note şi comentarii despre evenimente sau obiecte, care sunt disponibile apoi şi pentru analize ulterioare.

Datele colectate în timpul funcţionării pot fi vizualizate ca jurnal de bord al operatorului, evidenţiind astfel toate datele relevante în timpul producţiei. Datele analogice precum măsurători sau citirile dispozitivelor, dar şi stările precum pornirea sau oprirea pot fi stocate într-o arhivă şi evaluate oricând.

Funcţii PMSX®micro

 • Soluţie PC de sine stătătoare
 • Operare şi observare
 • Sistem de alarme şi evenimente
 • Control
 • Raportare complexă
 • Opţiuni multiple de analiză
 • Sistem de întreţinere încorporat
 • Jurnal de bord pentru operator
 • Posibilităţi de inginerie pentru utilizatori finali şi SI
 • Eficient din punct de vedere al costurilor, doar costuri cu licenţa principală o singură dată

Avantajele dvs.

 • Sistem de control pe un computer industrial
 • Funcţionalitate completă a unui sistem de control (DCS)
 • Eficient din punct de vedere al costurilor, fiind necesară o singură licenţa principală o singură dată
 • Soluţie testată şi matură
 • Hardware de computer industrial extrem de durabil
 • Sistem DCS complet, inclusiv reţea şi staţie de automatizare
 • Operare intuitivă
 • Funcţie specială: Este posibilă extinderea ulterioară a sistemului într-un sistem de control mai mare.