PMSX®pro (DCS)

Centralele industriale sunt operate, monitorizate şi controlate prin intermediul sistemelor de gestionare a proceselor.

PMSX®pro a fost conceput pentru a îndeplini integral toate cerinţele privind diponibilitatea, eficienţa, extinderea şi flexibilitatea. De asemenea, această soluţie beneficiază de hardware şi software armonizate la cel mai înalt nivel şi include o gamă foarte bine adaptată de echipamente standardizate de automatizări.

Conceptul de gestionare a proceselor se adaptează la structura de inginerie a proceselor de la nivelul centralei. Siguranţa maximă, disponibilitatea deplină şi extinderea flexibilă sunt obţinute prin structurarea centralei pe orizontală în unităţi funcţionale cu sarcini specifice de control şi automatizare. Astfel, obţinem o arhitectură a centralei precis structurată, ierarhică şi, prin urmare, transparentă. Redundanţele aferente proceselor nu sunt anulate de sistemul de control.

Pentru o gestionare eficientă a centralei şi a întreţinerii, PMSX®pro asigură configurări şi parametrizări uniforme, la nivelul întregii centrale, de la o locaţie centrală. Posibilitatea de a apela la diagrame funcţionale dinamice şi documentaţia suplimentară adecvată asigură în permanenţă operatorilor o imagine de ansamblu clară a proceselor, chiar şi în condiţii critice de funcţionare, permiţând astfel reacţii rapide şi sigure. În plus, funcţia de ajutor integrată şi instrumentele puternice pentru diagnosticare, simulare şi asigurarea calităţii ajută personalul la operarea eficientă a centralei.

Avantaje dintr-o privire

 • Arhitectură distribuită a sistemului şi structură liber scalabilă
 • Fiabilitate şi disponibilitate depline – până la 99,9% p.a.
 • Redundanţe active şi pasive la toate nivelurile
 • Control sigur şi prin corecţie al proceselor
 • Documentaţie suplimentară conform VGB-R 170 C
 • Planuri funcţionale dinamice disponibile direct din graficele de procese
 • Funcţii de arhivare extrem de puternice
 • Gestionare inteligentă şi consecutivă a alarmelor
 • Marcaj de timp în grupurile de module de intrări distribuite
 • Intrări monitorizate pentru conductori întrerupţi şi scurtcircuite
 • Funcţie automată de copiere şi recuperare
 • Instrumente complexe de gestionare a elementelor
 • Utilizare de tehnologie testată, standardizată
 • Extindere fără întreruperea funcţionării centralei
 • Conexiuni sigure cu alte reţele şi acces de la distanţă prin firewall